OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: vpodpalubi@lokomoce.eu

Objekt je střežen kamerovým systémem

Záznam o činnostech zpracování pro kamerový systém:

Základní informace:

 • - provozovatel a správce: chroustovo company s.r.o.
 • - správce osobních údajů: chroustovo company s.r.o.
 • - sídlo provozovatele: Železné 139, 66601
 • - odpovědná osoba: majitel nemovitosti

Účel zpracování:

 • - ochrana majetku správce, života a zdraví osob pobývajících v monitorovaném místě prostřednictvím stálého kamerového systému

Popis kategorií subjektů údajů:

 • - návštěvníci, zaměstnanci a dodavatelé kavárny s dětským koutkem V Podpalubí, Květnická 1979, Tišnov, 66601

Popis kategorií osobních údajů:

 • - jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný tehdy, jestliže ho lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Technická a organizační bezpečnostní opatření:

Podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob:

 • - místo je monitorováno kamerovým systémem, obsahujících 2 vnitřní záznamové kamery umístěné ve veřejné části kavárny a dvě online venkovní kamery umístěné na fasádě nemovitosti, zaměřené na dva vchody do nemovitosti.
 • - přenos dat probíhá prostřednictvím IP sítě vedené po UTP kabelu, není volně přístupný ve veřejných sítích. Data jsou uložená na úložišti dat v majetku majitele nemovitosti.
 • - přístup na kamery a přenos dat je zajištěn uživatelským heslem, které zná pouze majitel nemovitosti
 • -  v místech určených pro soukromé účely zaměstnanců se tento kamerový systém nevyužívá, na těchto místech je jeho využívání přísně zakázáno!
 • - kamerový systém není využíván pro monitorování a záznam veřejných prostor mimo prostory kavárny! Venkovní kamery zabírají dva vchody do nemovitosti a nezbytnou hranici soukromého pozemku.

Bezpečnostní krytí:

Příjemci osobních údajů a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí:

 • - osoby s přístupem k LIVE obrazu: Správce – majitel nemovitosti
 • - v odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna): Záznamy pořízené kamerovým systémem je možno předat mimo Správce pouze protokolárně, a to orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům pro vedení přestupkového řízení v případě podezření ze spáchání trestného činu či přestupku, vždy musí být vyhotoven záznam.
 • - osobní údaje NEJSOU předávány do třetích zemí
 • - lhůta pro výmaz: doba uchování záznamu je 14 dní, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže, vandalismu apod. Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu.

Souhlas subjektů osobních údajů a informační povinnost:

 • - ke zpracování osobních údajů je možné přistoupit obecně se souhlasem subjektů osobních údajů, bez souhlasu subjektů osobních údajů, což je v případě kamerového systému nezbytnost ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce či jiné oprávněné osoby. Správce je povinen informovat subjekty osobních údajů o zpracování prostřednictvím kamerového systému, a to umístěním informačních tabulek ke všem vstupům do monitorovaného prostoru. Směrnice je také zveřejněna na webových stránkách kavárny. Zaměstnanci jsou povinni sledovat její aktuálnost.