OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: vpodpalubi@lokomoce.eu

PROVOZNÍ ŘÁD KAVÁRNY S DĚTSKÝM KOUTKEM

Rodiče a všechny ostatní osoby, které vstupují do kavárny s dětským koutkem V podpalubí, jsou POVINNI seznámit se a řídit se provozním řádem kavárny a seznámit s ním věkově přiměřeným způsobem děti, které doprovázejí. Dále jsou povinni respektovat všeobecné obchodní podmínky kavárny a pokyny personálu.

PODMÍNKY VSTUPU do kavárny s dětským koutkem:

  • Kavárna s dětským koutkem provozuje nehlídanou službu. Vstup dětí do prostoru kavárny je povolen v doprovodu dospělé osoby, doprovodem se rozumí osoba starší 18 let, která je za ně plně zodpovědná po celou dobu pobytu v kavárně – mějte své děti neustále na dohled, nenechávejte je bez dozoru. Za případné úrazy dětí způsobené jejich chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy. Dojde-li k nehodě či úrazu, je doprovázející osoba povinna ihned uvědomit personál, který je vyškolen k poskytnutí první pomoci a o této události vyhotoví záznam.
  • Do prostoru kavárny je povolen vstup pouze bez obuvi v ponožkách či v čistých přezůvkách, návlecích. Návštěvníci jsou povinni prostor udržovat čistý a nepoškozovat jeho části.
  • Návštěvníci kavárny a dětského koutku jsou povinni dodržovat provozní řád, informační tabule, dbát pokynů personálu. Při nedodržení pravidel, nebo při agresivním chování dětí či dospělých má personál právo návštěvníka vykázat z prostoru hřiště, bez nároku na vrácení vstupného. Za odložené věci provozovatel neručí. Při překročení kapacity dětského koutku je personál povinen z důvodu bezpečnosti dětí nevpustit další návštěvníky. Prostor je monitorován kamerovým systémem. Pro provoz kavárny jsou vyhrazená parkovací místa na ulici Dřínova, parkoviště není hlídané.
  • Do kavárny s dětským koutkem nemají povoleny přístup následující osoby: s akutním onemocněním, s přenosnými chorobami, v karanténě, s krvácejícími ranami, zahmyzené, špinavé, pod vlivem alkoholu či psychotropních látek,
  • V celé kavárně je zakázáno manipulovat s ohněm, ostrými předměty, vstupovat se zvířaty a kouřit. Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v kavárně, s výjimkou kojenecké stravy a speciální diety.
  • Návštěvníci ručí za škody způsobené nedbalostí či úmyslem na zařízení v kavárně s dětským koutkem i za škody způsobené ostatním. V případě poškození jakékoliv části dětské herny, hračky či jiného zařízení, je povinen návštěvník uhradit celý poškozený předmět, hračku, zařízení v celé původní výši.

VSTUP do kavárny je zpoplatněn viz ceník.

  • Vstupné je platné po dobu, na kterou bylo zakoupeno. Jeho platnost končí odchodem z kavárny, není možné se během dne vracet. V takovém případě se vstupné hradí znovu.

PROVOZNÍ DOBA kavárny:  Pondělí –  Neděle:  10:00 – 19:00

HERNÍ PRVKY:

  • Do prostoru herního koutku doporučujeme dětem oblečení s dlouhým rukávem, dlouhými nohavicemi, protiskluzové ponožky. Ponožky lze zakoupit u personálu. Pro děti do věku 3 let je vyhrazen prostor v herním koutku v přízemí, kam je zakázán vstup starších dětí. Herní koutek na galerii je určen dětem starším 3 let.
  • Zákaz vstupu na všechny herní plochy (z důvodu hygieny a vlastní bezpečnosti): s jídlem, pitím, ostrými předměty (přezky, šperky, dlouhé přívěsky), předměty, které by návštěvníka mohly ohrozit na bezpečnosti (dlouhé šály, šátky), bosky, v botách, s vlastními hračkami. Dále platí zákaz šplhat po konstrukcích herních prvků mimo povolený způsob (NE po sítích) a vstupovat na skluzavku v protisměru.
  • Herní prvek je certifikován jako bezpečný a splňuje příslušné normy. Za bezpečnost herního prvku ručí výrobce i dodavatel svými certifikáty, jsou pravidelně kontrolovány a revidovány. V prostorách dětské herny je prováděn každodenní úklid. Pravidelně je prováděn generální úklid spojený s desinfekcí hraček, povrchů i podlah.

Provozovatel dětské herny:

chroustovo company s.r.o., IČ: 04045955, telefonní kontakt: 604 589 449

Adresa provozovny: V podpalubí, kavárna s dětským koutkem, Květnická 1979, Tišnov, 666001

 

Vstupem do kavárny uznávají návštěvníci její provozní řád a všeobecné obchodní podmínky.